З метою належної реалізації норм Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», що стосуються дотримання основних принципів академічної доброчесності та системного підходу до розвитку методів та засобів виявлення плагіату в освітньому просторі, Міністерством освіти і науки України розроблено Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) 

Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності 

Матеріали було розроблено в межах Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні – SAIUP за підтримки Посольства США.

  

Академічна доброчесність означає, що в процесі навчання чи досліджень, студенти, викладачі та науковці керуються, передусім, принципами чесності, чесної праці та навчання. Плагіат, списування, несанкціоноване використання чужих напрацювань є неприйнятним і жодним чином не толеруються в спільноті.

 

Оригінальність тексту — це поняття, протилежне плагіату. Чим більше плагіату в тексті, тим менше його оригінальність і навпаки - чим менше плагіату, тим унікальність даного тексту вища. Справедливою є наступна формула:

 

            % плагіату + % оригінальності = 100%

 

Наприклад, якщо програма перевірки рівня плагіату (антиплагіат) показує, що оригінальність певного тексту становить 70%, це означає, що 30% цього тексту - неоригінальні. Тобто з точки зору програми перевірки 30% у цьому випадку - плагіат.

 

Перевірити текст на унікальність можна кількома способами:

за допомогою спеціальних програм;

за допомогою сайтів, які надають такі послуги.

 

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / автори-укладачі: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016.  

У інформаційному огляді подано короткі характеристики найбільш відомих і розповсюджених програмних продуктів щодо виявлення у текстах плагіату та запозичень. Розглядаються безкоштовне та комерційне антиплагіатне програмне забезпечення. 

 

Бібліотека Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради пропонує Вашій увазі підбірку методичних, довідкових, інформаційних матеріалів з академічної доброчесності. new


Онлайн ресурси для перевірки матеріалів на плагіат