Шановні користувачі!

Електронний навчально-методичний комплекс дисциплін (ЕНМКД) – є складовою частиною навчально-виховного процесу, має навчально-методичне призначення та використовується для забезпечення навчальної діяльності здобувачів освіти і вважається одним з головних елементів інформаційно-освітнього середовища академії.

     Комплекс містить сілабуси, робочі програми, підручники, навчальні посібники або конспекти лекцій; матеріали до семінарських, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи студентів; контрольні завдання з навчальної дисципліни; методичні настанови для студентів щодо виконання індивідуальних завдань, курсових, дипломних робіт. 

 

      ЕНМКД розміщений у хмарному сховищі в авторизованому доступі.

Для роботи з ЕНМКД  звертайтеся до бібліотекарів читальної зали.