Beall’s List

Потенційні, можливі або ймовірні хижі наукові журнали

Хижацькі журнали – це видання, зазвичай, відкритого доступу, що імітують процес рецензування та мають на меті заробити гроші на авторах просто за факт публікації. Набір критеріїв, за якими видавця можна віднести до хижацьких, запропонував Джефрі Біл (Jeffrey Beall), який із 2008 по 2016 рр. укладав перелік хижацьких видавців, журналів та нечесних метрик, відомий як Beall’s List. Зараз подібний список хижацьких журналів готує компанія Cabell’s International (Cabell’s blacklist), але доступ до нього платний.