Бібліографічні менеджери та сервіси автоматичного оформлення посилань та списків використаних джерел

Створення списку літератури до наукової статті, дисертації, монографії, навчального посібника тощо, потребує багато часу. У наш час інформаційно-комп’ютерних технологій важливо чітко вказати всі джерела інформації, які автор використовує при написанні роботи. Важливо, щоб читач мав можливість знайти та перевірити джерело. Необхідно дотримуватись чітких правил цитування.

 

Сучасна наукова спільнота використовує спеціальні програми, які дозволяють завантажити всі джерела інформації та в подальшому цитувати їх у статтях. Це online-системи управління бібліографічною інформацією, так звані бібліографічні менеджери або референс-менеджери.

Бібліографічний менеджер – це програма, яка створена для зберігання бібліографічних даних, повних текстів, оформлення посилань та списків літератури. Це програма, що дозволяє дослідникам, науковцям та авторам створювати та повторно використовувати бібліографічні посилання. Після того, як посилання створено, воно використовується для створення бібліографії, тобто списку бібліографічних посилань у науковій роботі.

Бібліографічні програми виконують такі завдання:

  • створення каталогу бібліографічних посилань;
  • підтягування повнотекстових файлів у форматі PDF, DOC;
  • організація літератури за різними принципами;
  • створення коментарів біля описів;
  • форматування списків літератури відповідно до вимог міжнародних стилів;
  • формування посилань для їх експорту в іншу програму та для обміну даними.

 

Існує велика кількість online-систем управління бібліографічною інформацією. Користувач може завантажити стаціонарну програму на свій комп’ютер, працювати онлайн, а також універсально онлайн-оффлайн. Розглянемо найбільш популярні бібліографічні менеджери.


EndNote – платна система управління бібліографічною інформацією, що застосовується для управління посиланнями та бібліографією та дозволяє відформатувати їх згідно з численними стандартами цитування. Компанія-розробник – Clarivate Analytics (раніше відома як Thomson Reuters). Для наукової спільноти Харківської гуманітарно-педагогічної академії користування системою EndNote безкоштовне, оскільки заклад має доступ до реферативної бази даних Web of Science, у якій EndNote є інструментом.

 

Навчальні відео щодо користування системою EndNote


Mendeley – безкоштовне програмне забезпечення для керування бібліографічною інформацією, яке дозволяє зберігати та переглядати дослідницькі праці у форматі PDF. Mendeley є продуктом компанії Elsevier (Scopus) і використовується як соціальна мережа для вчених.

 

Відео та навчальні посібники щодо користування Mendeley

 

Для зручності користування бібліографічним менеджером Mendeley аспірантами Запорізького національного університету створено плагін для оформлення бібліографії згідно з ДСТУ 8302:2015.

Алгоритм дій:
1) завантажити Mendeley
2) закладка View – Citation styles – More Styles
 

Плагін безкоштовний, з його допомогою дуже легко автоматично конвертувати бібліографію зі стилю ДСТУ на будь-який міжнародний стиль цитування і навпаки.

 

Бібліографічний менеджер Mendeley 


Zotero – безкоштовна програма з відкритим програмним кодом. Дозволяє користувачеві збирати, упорядковувати та організовувати інформацію для власної дослідницької роботи з усіх типів джерел, що показані в браузері (статті в форматі PDF, веб-сторінки, текстові файли, музичні, відео файли тощо).

 

Навчальні матеріали щодо користування програмою Zotero


Grafiati – сервіс автоматичного оформлення бібліографічних посилань і створення списків використаних джерел. NEW

Сервіс «Grafiati» надає можливість генерувати бібліографічні посилання та створювати списки використаної літератури за українськими та міжнародними стандартами в найновіших редакціях: ДСТУ 8302:2015, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК), APA (7th ed.), MLA (8th ed.), Chicago (17th ed., notes and bibliography), Chicago (17th ed., author-date), Harvard. Створені матеріали доступні в особистому кабінеті користувача, де їх можна редагувати, коригувати, копіювати та експортувати.

Цитування за всіма згаданими стилями цілком пристосоване до конкретної мови й країни: генерування посилань відбувається за тією мовою яку ви оберете, тому ви можете автоматично оформити список посилань для подання своєї публікації до українського, англійського, французького, італійського, іспанського або польського журналу.

Додаткові можливості сервісу «Grafiati»: