Національні стандарти, що відповідають за оформлення бібліографічної інформації в наукових роботах

 

ДСТУ 8302:2015. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання  / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 01.07.2016]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками.

 

Стандарт є регламентуючим документом для оформлення бібліографічних посилань та бібліографічних списків посилань у наукових роботах. Він встановлення бачення бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщення в документах.

ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання" не замінює ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" — 1ГОСТ. 2003, IDT), але він дозволяє значно спростити укладання переліків посилань.

Стандарт розширено на бібліографічних посиланнях в опублікованих та неопублікованих документах незалежно від носійної інформації. «Список використаної літератури» (як частини доповненого апарату) наведений у вигляді бібліографічного запису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

 

Приклади оформлення  бібліографічних посилань згідно з цим стандартом можна знайти за 

посиланням


ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.

 

Державний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання - регламентуючий документ для оформлення бібліографічних списків, списків використаної літератури, списків літератури в наукових роботах тощо.

 

Стандарт не поширюється на бібліографічні посилання.

 

Приклади оформлення інформації про видання в списках літератури згідно з цим стандартом можна знайти за посиланням.


ДСТУ 3582:2013 (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила


ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. ВИДАННЯ. ОСНОВНІ ВИДИ. Терміни та визначення понять. 

 

Оновлені технічні зразки оформлення  друкованих видань 

 


Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах

10 березня 2017 року набув чинності Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження вимог до оформлення дисертації".

Вимоги визначають структуру та правила оформлення дисертації. Зокрема, вимоги до оформлення титульного аркуша, оформлення анотації, основної частини, обсягу основного тексту, розділів дисертації, оформлення списку використаних джерел тощо. МОН спростило вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації, унормувало питання використання мов при написанні роботи та додало до структури дисертації анотацію.

Простішими стають вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації. На вибір можна використовувати Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" або один з 11 міжнародних стилів цитуваня (MLA style, APA-1,2, Chicago/Turabianstyle, Harvard style, ACS, AIP, IEEE, Vancouver, OSCOLA, APS, Springer MathPhys Style), віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, що є загальновживаними у закордонній практиці оформлення наукових праць.

На сайті Української бібліотечної асоціації опубліковано "Методичні рекомендації з оформлення міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах". До цього рекомендованого переліку включено 9 міжнародних стилів, які відображають всі галузі наукових досліджень:

  • IEEE style (інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика та інформаційні технології)
  • AIP style (фізика)
  • Chicago style: Author-Date (фізичні, природничі та суспільні науки)
  • ACS style (хімія та інші природничі науки)
  • Vancouver style (медицина та фізичні науки)
  • APA style (суспільні науки)
  • Chicago style: Notes and Bibliography (гуманітарні науки)
  • Harvard Referencing style (гуманітарні науки та суспільні науки)
  • MLA style (гуманітарні науки)

Рекомендації стануть у нагоді всім, хто готує статтю для публікації в міжнародних наукових журналах та українським виданням, які працюють над зміною власних вимог до оформлення публікацій.


МІЖНАРОДНІ ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ В НАУКОВИХ РОБОТАХ : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с. – ISBN 978-966-97569-2-3.

 

 

У рекомендаціях представлено десять найпопулярніших міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах для різних галузей знань. Рекомендації розроблені та обговорені робочою групою фахівців бібліотек ВНЗ в межах проекту Української бібліотечної асоціації «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» за підтримки Посольства США в Україні. Рекомендовано до друку Президією Української бібліотечної асоціації, протокол №7 від 26 вересня 2016 р.


Шановні науковці та студенти!

Пропонуємо вам скористатись онлайн-сервісом із оформлення бібліографічних посилань «Grafiati» (https://grafiati.com/), який дозволяє автоматично генерувати правильні посилання на джерела за українськими та міжнародними стандартами (ДСТУ 8302:2015, APA, MLA, Chicago та ін.) шістьома мовами – українською, англійською, французькою, італійською, іспанською та польською. Це допоможе спростити успішне оформлення наукових публікацій.

 

«Grafiati» – це сервіс автоматичного оформлення бібліографічних посилань і створення списків використаних джерел.