Історія бібліотеки академії

Становлення та розвиток бібліотеки  академії нерозривно пов’язані з його історією.   Бібліотека розпочала свою діяльність на базі педагогічного технікуму  1920 року. Фонд бібліотеки формувався    книгами, подарованими  викладачами, учнями, письменниками.

 

На початок 1937-1938 навчального року, коли технікум був реорганізований у педагогічне училище, фонд бібліотеки нараховував понад 2 тис. примірників.

 

Роки становлення педагогічного училища перервала Велика Вітчизняна війна. У жовтні 1943 року училище знову відчинило свої двері перед учнями. Нелегко було відроджувати навчальний заклад. Постраждав фонд бібліотеки. Знову на допомогу прийшли викладачі та читачі, які з власних бібліотек приносили   підручники, художню літературу, необхідну для навчального процесу.

 

1957 року в педагогічному училищі було відкрито ще одне  відділення -музично-педагогічне. Стараннями  педагогічного колективу та бібліотекарів  був зібраний фонд  нотних видань і літератури з музики, що складав 340 примірникі.

 

До 1959 року фонд бібліотеки поповнювався дуже незначними темпами, функція бібліотекаря зводилася тільки до видачі книжок читачам. Ніяких інших форм бібліотечної роботи не проводилося.

 

З приходом  на роботу 1959 року  кваліфікованого спеціаліста, інтелігентної та чуйної людини,  Русавської Н. С.,  діяльність бібліотеки значно розширюється.

 

У ці роки налагоджується комплектування фонду, тому що воно стає плановим і здійснюється за потребами викладачів училища. Книги надходять з бібліотечного колектору  та книжкових магазинів Харкова.  Фонд бібліотеки на 01.01.1960 року налічував 19893 примірника, з яких значну кількість становила навчальна література.

 

На кінець 80-х років та початок 90-х   кількість читачів нараховує  2810 осіб. Збільшується надходження друкованих видань, яке становить 10000 прим. на рік. Штат бібліотеки розширюється, вводяться нові бібліотечні  посади. Приймаються на роботу бібліотекарі зі спеціальною освітою.

           

Рішенням колегії Міністерства освіти України в травні 1993 року училищу надано статус педагогічного коледжу. 

           

Зміни у суспільстві, економіці, освіті, науки зумовили необхідність аналізу роботи бібліотеки та взяти рішучий курс на покращення роботи всіх  її ділянок. Після капітального ремонту вигляд бібліотеки змінюється на краще, відкривається нова читальна зала на 66 місць,    в якій на зручних та якісних стелажах у єдиний фонд  зібрані  довідково-бібліографічні видання, відділи  мистецтва, літературознавства, педагогіки, в нових каталожних шафах розмістилися алфавітний та систематичний каталоги. Були створені всі умови для бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів. Додатково відкрито два нових  книгосховища зі зручними стелажами, розрахованими на збереження великої кількості підручників.

 

2004 року коледж було реорганізовано в гуманітарно-педагогічний інститут, структурним підрозділом якого є педагогічний коледж.

 

2011 року   Харківський гуманітарно-педагогічний інститут реорганізовано в Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», скорочена назва КЗ "ХГПА".

 

Сьогодні бібліотека як  важливий підрозділ академії, на який покладено завдання інформаційного забезпечення навчально-виховного та науково-дослідницького процесів, є творчою лабораторією, від ресурсів та послуг якої значною мірою залежить зміст навчання та наукових досліджень.

 

Фонд бібліотеки комплектується навчальною, науково-методичною  літературою за профілем підготовки фахівців, згідно з   планами  та програмами навчальних дисциплін, художньою літературою і складає  понад 172 тис. примірників.

 

Електронний каталог бібліотеки  повністю відтворює всі види наявних видань: книги, періодичні видання, статті, дисертації, автореферати дисертацій, методичні рекомендації,  електронні видання.    Користувачі інформаційних ресурсів можуть здійснювати пошук  в електронному каталозі.

 

Навчально-виховний процес на 100% забезпечений підручниками і навчальними посібниками, в тому числі на електронних носіях, а також художньою літературою.

 

Бібліотека обслуговує 3050 читачів у двох абонементах та читальних залах на 85 місць.

 

Усе ширше в роботу бібліотеки впроваджуються новітні технології на основі комп'ютерної техніки та віртуального забезпечення вимог читачів.   Зона WI-FI охоплює  територію читальної зали  бібліотеки та за її межами. Це зручно і студентам, і викладачам.  Користувачі     інформаційних ресурсів   працюють і з  друкованими виданнями, ноутбуками із електронними книгами.