Історія бібліотеки академії

Педагогічний технікум  імені Григорія Сковороди, 1926 р.
Педагогічний технікум імені Григорія Сковороди, 1926 р.

Становлення та розвиток бібліотеки  академії нерозривно пов’язані з її історією.   Бібліотека розпочала свою діяльність 1920 року на базі Трирічних педагогічних курсів імені Григорія Савича Сковороди, відкритих рішенням Ради Народних Комісарів по вулиці Катеринославській, 21 (нині Полтавський шлях, 21). Фонд бібліотеки формувався    книгами, подарованими  викладачами, учнями, письменниками.

У 1923 році Педагогічні курси було реорганізовано у вищий навчальний заклад системи Народного комісаріату освіти – Харківський 4-річний педагогічний технікум імені Григорія Савича Сковороди.

Будівля педагогічного училища  (вул. Конторська, буд. 1)
Будівля педагогічного училища (вул. Конторська, буд. 1)

1937 рік – нелегкий період в історії України, але колектив закладу успішно розвиває прогресивні принципи і форми підготовки фахівців для закладів освіти та реорганізує Педагогічний технікум у Педагогічне училище. Фонд бібліотеки нараховував понад 2 тисячі примірників. Роки становлення педагогічного училища перервала Друга світова війна.

У жовтні 1943 року училище знову відчинило свої двері перед учнями за новою адресою: вул. Конторська №1 та №5. Нелегко було відроджувати навчальний заклад. Постраждав фонд бібліотеки. Знову на допомогу прийшли викладачі та читачі, які з власних бібліотек приносили підручники, художню літературу, необхідну для навчального процесу.

Русавська Н.С.
Русавська Н.С.

1957 року в педагогічному училищі розпочали підготовку керівників музичного виховання та вчителів. Стараннями педагогічного колективу та бібліотекарів був зібраний фонд нотних видань і літератури з музики, що складав 340 примірників.

До 1959 року фонд бібліотеки поповнювався незначними темпами, функція бібліотекаря зводилася тільки до видачі книжок читачам. Ніяких інших форм бібліотечної роботи не здійснювалося.

З приходом  на роботу 1959 року  кваліфікованого спеціаліста, інтелігентної та чуйної людини,  Русавської Нелі Семенівни,  діяльність бібліотеки значно розширюється. 

Федько С.А.
Федько С.А.

У ці роки комплектування фонду стає плановим і здійснюється відповідно до потреб викладачів училища. Книги надходять з бібліотечного колектору та книжкових магазинів Харкова. Фонд бібліотеки на 1 січня 1960 року налічував 19893 примірники, з яких значну кількість становила навчальна література.

У зв’язку зі значним збільшенням контингенту читачів у серпні 1960 року до роботи приступила фахівець бібліотечної справи Світлана Андріївна Федько.

За часи діяльності кваліфікованих спеціалістів робота бібліотеки зазнала чималих змін: покращилось комплектування книжкового фонду, його обробка, збереження, почалася робота зі складання алфавітного каталогу, з’явились новації у довідково-бібліографічній та масовій роботі. Велику увагу співробітники бібліотеки приділяли культурному вихованню молоді. Експонувалися тематичні виставки, проводились лекції-огляди в учнівських групах та гуртожитку. Для ознайомлення читачів з новими надходженнями були запроваджені виставки-огляди «Нові надходження». Проводилися читацькі конференції, зустрічі з письменниками, поетами, зокрема з І. Багмут, Б. Чичибабіним та іншими.

Колектив педучилища на першотравневій демонстрації (1962 р.)
Колектив педучилища на першотравневій демонстрації (1962 р.)

У ці роки на абонементі бібліотеки обслуговувалось понад 600 читачів. Відзначимо, що працював з  ними один бібліотекар.

З початку 1962–1963 навчального року завідувачем бібліотеки була призначена Ніна Ісаківна Кіневська. Її керівництво протягом 20-ти років було позначено рядом прогресивних справ на користь бібліотеки. Була здійснена велика організаційна робота зі збереження фонду.

Протягом навчального року співробітники бібліотеки провели інвентаризацію бібліотечного фонду – 27848 примірників, відновили інвентарні книги. Було створено алфавітний каталог,  розпочалася робота з організації систематичного каталогу.

Федько С.А. і студентки педучилища (1963 р.)
Федько С.А. і студентки педучилища (1963 р.)

Після розформування школи № 77 фонд бібліотеки школи (3359 примірників) був переданий педагогічному училищу і на 1 січня 1967 року складав 38214 примірників друкованих видань. Протягом 1967 року фонд поповнився більше ніж на 5400 примірників. 

Значну частину цього фонду було відведено комплектам періодичних видань, які в ці роки повністю задовольняли потреби навчального процесу. Так протягом 19651970 років бібліотека отримувала щорічно для своїх фондів і кабінетів училища понад 100 назв журналів та газет. Збільшення періодичних видань сприяло створенню систематичної картотеки журнальних та газетних статей, тематичних картотек на актуальні теми. 

1970–1971 навчальний рік педагогічне училище почало працювати в новому приміщенні. Література бібліотеки школи-інтернату № 1 була передана в кількості 5608 примірників бібліотеці нашого училища, фонд якої на 1 січня 1971 року складав 48635  примірників друкованих видань. Збільшується кількість читачів. Наприкінці 70-х років вона складає понад 2100 осіб.

Сабуров О.М. з родиною на 50-річчі педагогічного училища (1970 р.)
Сабуров О.М. з родиною на 50-річчі педагогічного училища (1970 р.)

Була запроваджена групова форма масової видачі літератури, на початку навчального року обслуговування здійснювалося за чітким графіком, що дало можливість забезпечити підручниками всіх учнів у найкоротший термін. Ця форма роботи існує й досі.

Із кожним роком зміцнюється матеріально-технічна і навчально-методична бази училища, покращуються умови праці бібліотеки. Відкривається імпровізована читальна зала на абонементі, читачі мають змогу  самостійно попрацювати з довідково-енциклопедичними виданнями.

У 70-ті роки працівники бібліотеки беруть активну участь у виховній роботі училища, активно розвивається інформаційна та довідково-бібліографічна робота. Разом з викладачами та учнями навчального закладу проводяться літературні вечори, читацькі конференції за творами сучасної художньої літератури, зустрічі з видатними діячами літератури та мистецтва. На 50-річчя педагогічного училища був запрошений Сабуров О. М. – керівник партизанського руху на окупованій території України в роки Другої світової війни, Герой Радянського Союзу. 

Веретельник О.В.
Веретельник О.В.

Книжкові виставки, оформлені за правилами бібліотечної справи, стають більш актуальними, різноманітними за тематикою, допомагають осмислити події політичного та культурного життя того часу, знайомлять з історією науки та мистецтва. Значним попитом користуються бібліографічні огляди літератури.

На всіх етапах розвитку бібліотеки велика увага приділяється комплектуванню. Воно спирається на наукову базу: розробляється тематичний план комплектування, картотеки попередніх замовлень, поточного комплектуванняПроводиться аналіз забезпеченості підручниками.

Іванова Н.В.
Іванова Н.В.

З середини 70-х років збільшується колектив бібліотеки. На роботу приходять молоді кадри О. В. Веретельник  та Н. В. Іванова.  За короткий час вони оволодівають бібліотечно-бібліографічними знаннями, старанно ставляться до своїх обов’язків.

Завершено будівництво гуртожитку і всі відділення училища розташувалися за спільною адресою: провулок Шота Руставелі, 7. 1975 року бібліотека теж отримала нове приміщення, площа якого складає 66,3 м 2.

З основним завданням – забезпечення навчального процесу, створення умов для самостійної роботи учнів – бібліотека справлялася повною мірою. Бібліотекарі допомагали студентам оволодівати знаннями, навчатися самостійно працювати з книгою. Особлива увага приділялась першокурсникам. З ними проводилися бесіди про культуру читання, заняття з основ бібліотечно-бібліографічних знань, екскурсії до наукової бібліотеки імені В. Короленка, обласної наукової бібліотеки для дорослих тощо.

Адаєва Л.М.
Адаєва Л.М.

Кожен новий хронологічний виток у житті педагогічного училища відзначався прогресивними формами роботи. Не відставала від цього й бібліотека – невід’ємна складова навчального закладу.

1982 року завідувачем бібліотеки стає Людмила  Миколаївна Адаєва. Успішно велась робота в усіх напрямках діяльності бібліотечної справи: за 1983–1984 навчальний рік отримано із бібліотечного колектора й книжкових магазинів книг у кількості 7105 примірників. Література оброблялась та систематизувалася згідно з Універсальною десятинною класифікацією.

Андрусенко С.А.
Андрусенко С.А.

З 1984–1985 навчального року почався поступовий перехід книжкового фонду та каталогів бібліотеки на нову бібліотечно-бібліографічну класифікацію. Завершена ця робота 1989  року.

Зростає бібліотечний фонд, кількість відвідувань, значно розширилася площа бібліотеки. 1986 року література для музично-педагогічного та дошкільного відділення була зібрана в окреме приміщення другого корпусу. На сьогодні цей фонд становить 13664 друкованих видань, з них нотних – 7797 примірників.

На кінець 80-х років та початок 90-х кількість читачів нараховує 2810 осіб. Збільшується надходження друкованих видань, яке становить 10000 примірників на рік. Штат бібліотеки розширюється, вводяться нові бібліотечні посади. Приймаються на роботу бібліотекарі зі спеціальною освітою.

На початок 90-го року завідувачем бібліотеки призначено Світлану Анатоліївну Андрусенко. Ерудована, грамотна та начитана людина, професіонал бібліотечної справи. З 1989 до 1990 року працівники бібліотеки здійснювали переоблік книжкового фонду, який проводився у процесі безперервного обслуговування читачів. На весь книжковий фонд було зроблено контрольні талони й звірено їх з інвентарними книгами. Фонд складав після перевірки 137783 примірників, обслуговувалось на цей час 2650 користувачів. Дев’яності роки видались дуже складними. Надходження літератури зменшилось приблизно до 5000 примірників за рік.

Пономарьова Г.Ф., ректор академії
Пономарьова Г.Ф., ректор академії

Училище почало одержувати підручники для загальноосвітніх шкіл за рахунок державного бюджету Міністерства освіти та науки України.

У зв’язку з прийняттям незалежності України приділяється велика увага україномовним виданням. На цей час кількість україномовних друкованих видань складає 53,3% від загального фонду.

Із 1992 року навчальний заклад очолює Галина Федорівна Пономарьова, доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, академік Національної академії проблем людини, заслужений працівник народної освіти України, Почесний громадянин Харківської області.

В історії закладу розпочинається період стрімкого розвитку.

26 травня 1993 року рішенням колегії Міністерства освіти України Харківському педагогічному училищу надано статус травні 1993 року училищу надано статус педагогічного коледжу. 

Самойлова С.Б.
Самойлова С.Б.

З вересня 1993 року бібліотеку очолює Світлана Борисівна Самойлова. Зміни в суспільстві, економіці, освіті, науці зумовили необхідність аналізу діяльності бібліотеки та взяти рішучий курс на покращення роботи всіх  її ділянок. Після капітального ремонту вигляд бібліотеки змінюється на краще, відкривається нова читальна зала на 66 місць,    в якій на зручних та якісних стелажах у єдиний фонд  зібрані  довідково-бібліографічні видання, відділи  мистецтва, літературознавства, педагогіки, в нових каталожних шафах розмістилися алфавітний та систематичний каталоги. Були створені всі умови для бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів. Додатково відкрито два нових  книгосховища зі зручними стелажами, розрахованими на збереження великої кількості підручників.

21 жовтня 2004 року розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації педагогічний коледж реорганізовано шляхом перетворення у Харківський гуманітарно-педагогічний інститут, у складі якого функціонує Педагогічний коледж, як невідокремлений структурний підрозділ інституту.

16 червня 2011 року рішенням VI сесії VI скликання Харківської обласної ради змінено тип та перейменовано Харківський гуманітарно-педагогічний інститут у Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради. До складу академії як відокремлені структурні підрозділи включено Харківський, Красноградський й Балаклійський педагогічні фахові коледжі.

Сьогодні бібліотека як  важливий підрозділ академії, на який покладено завдання інформаційного забезпечення навчально-виховного та науково-дослідницького процесів, є творчою лабораторією, від ресурсів та послуг якої значною мірою залежить зміст навчання та наукових досліджень.

Фонд бібліотеки комплектується навчальною, науково-методичною  літературою за профілем підготовки фахівців, згідно з   планами  та програмами навчальних дисциплін, художньою літературою і складає  понад 172 тис. примірників.

Електронний каталог бібліотеки  повністю відтворює всі види наявних видань: книги, періодичні видання, статті, дисертації, автореферати дисертацій, методичні рекомендації,  електронні видання.    Користувачі інформаційних ресурсів можуть здійснювати пошук  в електронному каталозі. Бібліотека має власний вебсайт, канал на відеогостинґу YouTube, у січні 2020 р. започаткований електронний цифровий репозиторій наукових праць викладачів та студентів академії.

Навчально-виховний процес на 100% забезпечений підручниками і навчальними посібниками, в тому числі на електронних носіях, а також художньою літературою.

Бібліотека обслуговує 3050 читачів у двох абонементах та читальних залах на 85 місць. 

Більш детально про історію бібліотеки

Харківської гуманітарно-педагогічної академії можна прочитати тут