На базі бібліотеки створено електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК) дисциплін, що викладаються в академії.

Увага! ЕНМК розміщений у хмарному сховищі.

За логіном та паролем звертатися до читальної зали бібліотеки.


Електронний навчально-методичний комплекс дисциплін містить:

Робоча програма навчальної дисципліни;

Підручники, навчальні посібники або конспекти лекцій;

Матеріали до семінарських, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи студентів;

Контрольні завдання з навчальної дисципліни;

Методичні вказівки для студентів щодо виконання індивідуальних завдань, курсових, дипломних робіт.