Біологія. Шкільний Світ : газета / ДП «Преса». – Київ, Преса. – Виходить 1 раз в місяць.

 

Адреса для листування:  

м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2а 

тел.факс 248-78-00, тел.(050)410-98-60

 Сайт : http://presa.ua/about-us/


Бюджетна бухгалтерія : газета для бухгалтерів і економістів бюджетної сфери. — Харків : Фактор.  — Виходить 4 рази в місяць.

 

Адреса для листування:

м. Харків, вул. Сумська, 106-а

Тел./факс: (057) 76-500-76

Сайт: https://buhgalter.com.ua/

 Вечерний Харьков /  ТРК «Регион». — Харьков : Вечер. Харьков, 1969 - . — Выходит три раза в неделю.

 

Адреса редакції:

61057, м. Харків, пл. Свободи, 8,

ООО «Редакція газети «Вечірній Харків»

Тел: + 38 (057) 760-47-01

Сайт: www.vecherniy.kharkov.ua

 Время / ЧАО «Время». — Харьков, 1938 - . — Выходит три раза в неделю.

 

 Адреса для листування:

61301, м. Харків, Московський пр-т, 247, ГСП,

Тел: (057) 392-09-57

Сайт: www.timeua.info

 Дефектолог : всеукр. вид. для фахівців / ТОВ «Видавнича група «Шкільний світ». — Київ : Шкільний світ, 2007 - . — Засновник : до 2014 ТОВ «Ред. загальнопед. газ.». — Виходить щомісяця.

 

Адреса для листування:

01014, м. Київ,вул. Тімерязівська, 2

Тел./факс: +38(044)-537-32-00;

E-mail: Newspaper-dfg@osvitaua.com

Сайт: www.osvitaua.com

 Інформатика : всеукр. газ. для вчителів інформатики / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, ТОВ «Видавничий дім «Перше вересня». — Київ, 1999 -. — Із січня 2016 р. виходить щомісяця.

Адреса для листування:

01014, м. Київ,вул. Тімерязівська, 2

Тел.: +38(044)-537-32-00;

Тел./факс: (044) 286-34-48

E-mail: newspaper-ing@osvitaua.com

Сайт: www.osvitaua.com/newspapers/  

+ додаток

 

Інформатика. Бібліотека / ТОВ «Редакції газет природничо-математичного циклу», ТОВ «Видавничий дім «Перше вересня». — Київ : Редакції газет природничо-математичного циклу, 2003 -. — (Бібліотека «Шкільного світу»). — Виходить щоквартально.Освіта : всеукр. громад. політ. тижневик / М-во освіти і науки України. — Київ, 1940 -. — Виходить щонеділі.

 

Адреса для листування:

01054, м. Київ-54, вул. Тургенєвська, 8-14, оф. 312.

Тел.: 486-46-46; 517-45-69 Тел./факс: 517-45-69

E-mail: buki16@mail.ruolga0503562705@gmail.com

Сайт: www.tyzhnevyk-osvita.net

 

 Освіта та право : газ. Харків. обл. орг.. профспілки працівників освіти і науки України. — Харків, 2002 -. — Виходить двічі на місяць.

Адреса редакції:

61200, м. Харків, пл. Конституції, 1,

Палац праці, 2-й під’їзд, 5-й поверх.

Тел.: (057) 731-62-13

Сайт: www.obkom.kharkov.ua/category/gazeta/Освіта України : спецвипуск газети : офіц. вид. М-ва освіти і науки України / М-во освіти і науки України. — Київ : Педагогічна преса, 2013 -. — Виходить щомісяця.

До 2013 р. – Атестаційний вісник.

 

Адреса редакції:

03680, м. Київ, вул. О. Довженка, 3 

Тел.: (044) 456-37-03,  Тел./факс: (044) 456-37-43

E-mail: info@pedpresa.com.ua

Сайт: http://pedpresa.com.uaОсвіта України : спецвипуск газети : офіц. вид. М-ва освіти і науки України / М-во освіти і науки України. — Київ : Педагогічна преса, 2013 -. — Виходить щомісяця.

До 2013 р. – Атестаційний вісник.

 Адреса редакції:

03680, м. Київ, вул. О. Довженка, 3 

Тел.: (044) 456-37-03,  Тел./факс: (044) 456-37-43

E-mail: info@pedpresa.com.ua

Сайт: http://pedpresa.com.uaПедагогічна газета / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Вид-во «Педагогічна преса». — Київ : Педагогічна преса, 1994 -. — Виходить щотижнево.

Адреса редакції:

04053, Київ-53, вул. Артема, 52А, кімн. 316 а
Тел.: 481-37-41, 481-37-40. 
E-mail: ped-gazeta@ukr.net

Сайт: http://pedpresa.com.uaПочаткова освіта : перша всеукр. газ. для першого вчителя / ТОВ «Видавничий дім «Перше вересня». — Київ, 2002 -. — Виходить двічі на місяць.

 

Адреса для листування:

01014, м. Київ, вул. Тімерязівська, 2

Тел./факс: +38(044)-537-32-00;

E-mail: Newspaper-pog@osvitaua.com

Сайт: www.osvitaua.com/newspapers/ 

 

 

  

 

+ додаток

 

Початкова освіта. Бібліотека / ТОВ «Видавничий дім «Перше вересня». — Київ, 2003 -. — (Бібліотека «Шкільного світу»). — Виходить один раз у два місяці.Психолог : всеукр. газ. для психологів, учителів, соц. педагогів / ТОВ «Видавнича група «Шкільний світ». — Київ : Кухаренко, 2002 -. — Засн. : до 2014 р. ТОВ «Ред. загальнопед. газ.». — Виходить двічі на місяць.

 

Адреса для листування:

01014, м. Київ, вул. Бастіонна,15,

Тел./факс: +38(044)-537-32-00;

E-mail: Newspaper-psg@osvitaua.com

Сайт: www.osvitaua.com/newspapers/

 

 

 

 

+ додаток

 

Психолог. Бібліотека / ТОВ «Видавнича група «Шкільний світ». — Київ, 2003 -. — (Бібліотека «Шкільного світу»). — Виходить 1 раз у два місяці.
Психолог дошкілля : всеукр. газ. для психологів, вихователів / ТОВ «Видавнича група «Шкільний світ». — Київ : Кухаренко, 2009 -. — Засн. : до 2014 р. ТОВ «Ред. загальнопед. газ.». — Виходить щомісяця.

 

Адреса для листування:

01014, м. Київ, вул. Бастіонна,15,

Тел./факс: +38(044)-537-32-00;

E-mail: Newspaper-pdg@osvitaua.com

Сайт: www.osvitaua.com/newspapers/Слобідський край : офіц. вид. Харк. обл. ради та Харк. обл. держ. адмін. / Харк. обл. рада, Харк. обл. держ. адмін., ред. газ. «Слобідський край». — Харків, 1917 -. — Виходить три рази на тиждень.

 

 

Адреса редакції:

61200, м. Харків, пл. Рози Люксембург, 10,

Тел.: (057) 771-01-50

E-mail: info@sloboda.tel.net.ua

Сайт: www.slk.kh.uaСлово просвіти : культурологічний тижневик / Всеукраїнське товариство "Просвіта" імені Тараса Шевченка. — Київ, 2004 -. — Виходить щотижня.

 

 

Адреса редакції:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10-Б,

E-mail: slovo_prosvity@ukr.net

Сайт:  http://slovoprosvity.org/archive/

 Соціальний педагог : всеукр. газ. для фахівців / Нац. акад. пед. наук, ТОВ «Видавнича група «Шкільний світ». — Київ : Тіхова, 2007 -. — Виходить щомісяця.

 

Адреса для листування:

01014, м. Київ, вул. Бастіонна,15,

Тел./факс: +38(044)-537-32-00;

E-mail: Newspaper-spg@osvitaua.com

Сайт: www.osvitaua.com/newspapers/

 

 

+ додаток

 

Соціальний педагог. Бібліотека / ТОВ «Видавнича група «Шкільний світ». — Київ, 2003 -. — (Бібліотека «Шкільного світу»). — Виходить 1 раз у півріччя.Українська музична газета : газета / Національна всеукраїнська музична спілка. Київ : Шк. світ, 2001 - . Виходить двічі на місяць.

 

Адреса для листування:

01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 15

Тел.: тел.(044) 234-22-60

E-mail: Newspaper-uog@osvitaua.com

Сайт: http://presa.ua/ukrains-ka-muzichna-gazeta.html Управління освітою : часопис для кер. освіт. галузі. Київ : Шк. світ, 2001 - . Виходить двічі на місяць.

 

Адреса для листування:

01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 15

Тел.: (044) 537-32-00, тел./факс: (044) 284-25-12

E-mail: Newspaper-uog@osvitaua.com

Сайт: www.osvitaua.comУрядовий кур’єр : газ. центр. органів виконав. влади України / Кабінет Міністрів України. — Київ, 1990 - . — Виходить 5 разів на тиждень.

 

Адреса редакції:

01008, Київ, вул. Садова, 1

Тел.: 253-12-95, 253-55-09, 253-72-91,

Тел./факс: 253-34-78

Е-mail: adv@ukcc.com.ua

Сайт: www.ukurier.gov.uaХарьковские известия : газ. Харьк. гор. совета / Харьк. гор. совет народных депутатов. — Харьков : КП «Газета «Слобода»: Харьк. гор. совет, 2007 - . — Выходит три раза в неделю.

Адреса редакції:

Харьков-3, пл. Рози Люксембург, 10,

Тел: + 38 (057) 771-01-50

Е-mail: info@sloboda.tel.ua 

Сайт: www.izvestia.kharkov.ua/gazeta/