ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ  БІБЛІОТЕКАРЯ

19 березня 2015 р.

Проблема спілкування бібліотекаря і читача є центральною і тому найбільш вивчаємою.

Основами бібліотечної ділової комунікації – є не контракт, не угода (як документ), а стосунки, домовленість партнерів і однодумців складають її засади як комунікативної системи. Комунікація в бібліотеці ґрунтується на єдності цілей та інтересів, на доброзичливості бібліотекарів і читачів, на врахуванні моральних норм і відповідній поведінці. У діловій комунікації, притаманній бібліотеці, виділено два напрямки: стратегічний - орієнтація на довготермінову дію та оперативний - реакція на ситуацію.

 

19 березня 2015 р. на базі бібліотеки Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради було проведено

бібліотечний круглий стіл 

"Психологічні чинники комунікативної культури бібліотекаря" 

за участі завідувачів бібліотек вищих навчальних закладів 

I-II рівнів акредитації, бібліотечних працівників бібліотеки ХГПА.

 

Мета бібліотечного круглого столу: 

1.   Підвищення комунікативної компетенції бібліотечних працівників,

2. Вдосконалення культури спілкування та поведінки в конфліктних ситуаціях з користувачами, колегами, представниками владних структур тощо.