Шановні викладачі та студенти, для вашої зручності бібліотекою ХГПА запроваджено нову бібліотечно-бібліографічну послугу "ВІРТУАЛЬНА БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА" - надання інформації за разовими запитами віддалених користувачів.

Запити користувачів виконуються на основі фонду бібліотеки академії.

Основні обмеження


Не виконуються запити, пов'язані з наданням інформації розважального характеру (рішення кросвордів, участь в інтелектуальних іграх, вікторинах і ін. конкурсах).
Не виконуються запити, пов'язані з наданням інформації комерційного характеру (наприклад, інформація про купівлю-продажу чого-небудь).
Не надаються відскановані тексти, електронні копії документів.
Не виконуються запити пов'язані з наданням готових рефератів, курсових, дипломних робіт або надання списків до цих робіт.
Не надається інформація, що суперечить існуючому законодавству та морально-етичним нормам.
Кожний запит може містити тільки одне питання.
Списки джерел інформації надаються в обмеженій кількості до 10 назв.

Увага! У разі порушення будь-якої з умов "Віртуальної довідки" бібліограф має право не відповідати на запит, та (або) вилучити його.

Comments: 1
  • #1

    Яна (Wednesday, 10 May 2017 23:33)

    Доброго дня!
    Порадьте, будьласка, літературу за темою: ,,Теоретичні основи музично-естетичного виховання''
    Дякую!

Доброго дня! Радимо скористатися такою літературою:

Естетичне виховання

 1.  Бех І. Виховні приписи у становленні особистості / І. Бех // Початкова школа. – 2014. – № 5. – С. 3–8.

2.   Блудова Ю. О. Формування художньо-естетичного смаку в молодших школярів засобами регіональної культурно-історичної спадщини / Ю. О. Блудова // Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. праць / Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – 2015. – Вип. ХХХVIII. – С. 66–72.

3. Вахмяніна О. М. Формування системи морально-естетичного виховання особистості / О. М. Вахмяніна // Виховна робота в школі. – 2011. – № 6. – С. 2–9.

4.  Кривицкий К. Е. Школьникам об эстетике : кн. для учащ. ст. кл. / К. Е. Кривицкий. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1979. – 153 с.

5.  Лихожон Т. Фрагмент бібліотечного заняття в 6-му класі / Т. Лихожен // Рідна школа. – 2014. – № 12 (1020) грудень. – С. 71–72.

6.  Мельничук С. Г. Педагогіка. (Теорія виховання) : навч. посібник / С. Г. Мельничук. – Київ : ВД "Слово", 2012. – 288 с.

7.  Міщук Л. М. Свято весни та квітів : виховний захід / .М. Л. Міщук // Початкове навчанння та виховання. – 2016. – № 6 (442) лютий. – С. 32–39.

8.  Основы эстетического воспитания : учеб. пособие / под ред. А. К. Дремова. – Москва : Высш. шк., 1975. – 327 с.

9. Ренанский А. Л. Эстетическое воспитание учащихся : лит.-муз. композиции и беседы / А. Л. Ренанский. – Минск : Нар. асвета, 1978. – 110 с.

10. Скільський Д. Д. До питання естетичного виховання школярів у навчальному процесі / Д. Д. Скільський // Рідна школа. – 2012. – № 3. – С. 41–44.

11.   Сходинки етичного зростання : навч.-метод. посіб. / [упоряд.Л. Г. Дмитренко]. – Харків : Основа, 2015. – Ч. 1 : Дидактичні матеріали до уроків курсу за вибором у 1 класі. – 93 с. – (Б-ка журн."Початкове навчання та виховання"; Вип.11 (143)).

12.   Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посібник / М. М. Фіцула. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Академвидав, 2009. – 560 с. – (Альма-матер).

Музичне виховання.

 1. Аристова Л. С. Музичне мистецтво : підруч. для 3 кл. / Л. С. Аристова, В. В. Сергієнко. – Київ : Освіта, 2013. – 112 с.

2.       Ветлугина Н. А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду : учеб. пособие / Н. А. Ветлугина, А. В. Кенеман. – Москва : Просвещение, 1983. – 252 с.

3.      Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду / Н. А. Ветлугина. – Москва : Просвещение, 1981. – 239 с.

4.  Кушка Я. С. Методика музичного виховання дітей : навч. посіб. для ВНЗ культури і містецтв І-ІІ рівнів акредитації : у 2-х ч. / Я. С. Кушка. – 2-ге вид., доопр. – Вінниця : Нова книга, 2007. – Ч. 1. – 216 с.

5.      Лобова О. В. Музичне мистецтво : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Лобова.– Київ : Школяр, 2012. – 144 с.

6.      Лобова О. В. Музичне мистецтво : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Лобова. – Київ : Школяр, 2013. – 160 с.

7.    Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі : підручник / Г. В. Сухорукова, О. О. Дронова, Н. М. Голота ; за заг. ред. Г. В. Сухорукової. – Київ : ВД "Слово", 2010. – 376 с.

8.  Особливості музично-ритмічного виховання дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / уклад. : Н. М. Гур'янова, Н. А. Зворська ; Комун. закл. «Харківська гуманітар.-пед. академія». – Харків , 2013. – 93 с.

9. Перші кроки школяра у світ музики : навч.-метод. посіб. 2 клас / З. О. Ланцюженко, С. Я. Школьнік. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2010. – 160 с.

10. Степанова Т. М. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання : монографія / Т. М. Степанова, Т. А. Лісовська. – Київ : ВД "Слово", 2012. – 256 с. – ноти.

11. Цуранова О. О. Основи музичного мистецтва : навч.метод.посіб. / О. О. Цуранова, О. В. Погода ; Комун. закл. «Харківська гуманітар.-пед. академія». – Харків, 2015. – Ч. 2. : Музічно-рухова творчість. – 104 с.

12. Цуранова О. О. Основи музичної діяльності в дошкільному навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / О. О. Цуранова, О. В. Погода, В. С. Ульянова ; Комун. закл. «Харківська гуманітар.-пед. академія». – Харків : ФОП Панов А. М., 2017. – 165 с. – ноти.