Організація самостійної роботи студентів у бібліотеці : метод. вказівки / уклад.: С. Б. Самойлова, Л. Я. Калич, Н. П. Овчарова.   Харків, 2012.  51 с.

 

Самостійна робота є однією з основних складових навчально-виховного процесу, творчого розвитку студентів, провідним чинником підготовки висококваліфікованих кадрів у вищій школі.

Мета методичних вказівок – навчити користувачів самостійно віднаходити, осмислювати й послуговуватись інформацією за допомогою традиційних і інноваційних бібліотечних технологій.

 

Методичні вказівки можуть стати у нагоді студентам, науковцям, викладачам вищих навчальних закладів.

 


 

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки та самостійна робота студентів книгою : метод. вказівки / уклад.: Н.А. Куліш, Л.М. Дзюба, Н.І. Матюшенко, І.М. Хавер.  Красноград, 2012.  37 с.