14 червня 2022

1 4 червня 2022 року на платформі ZOOM відбувся семінар-практикум  «Поради бібліотекара до написання курсових та дипломних робіт». Були присутні здобувачі I (бакалаврського) рівня вищої освіти психолого-педагогічного факультету за спеціальностями:

035 Філологія, 013 Початкова освіта, 053 Психологія.

Провідна бібліотекарка Ірина Соколова розповіла здобувачам освіти про академічну доброчесність, продемонструвала технологію пошуку наукової інформації в академічних пошукових системах Google Академія, CORE, WorldWideScience.org, Directory of Open Access Journals. Ознайомила учасників семінару з правилами цитування та оформлення посилань та списку використаних джерел. 

До Вашої уваги Відеозапис семінару-практикуму

Також були представлені інформаційний дайджест « Наукові короткі видання з питань психології та соціальної роботи» та віртуальна виставка «Наукові короткі видання. Гуманітарні науки».

Натисніть на зображення


13 червня 2022

13 червня 2022 року на платформі ZOOM відбувся

бібліотечний коучинг «Поради бібліотекаря щодо написання наукових робіт».

Були присутні здобувачі II (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності  16 Спеціальна освіта.

Директорка бібліотеки Світлана Самойлова розповіла здобувачам освіти про академічну доброчесність, продемонструвала технологію пошуку наукової інформації в академічних пошукових системах Google Академія, CORE, WorldWideScience.org, Directory of Open Access Journals.

Провела живу демонстрацію пошуку публікацій, їх збереження та створення списку використаних джерел у наукометричних базах даних Web of Science і Scopus, на платформі Science Direct , ознайомила учасників бібліокоучингу з правилами цитування та оформлення посилань на роботи інших авторів, правильного складання та оформлення списку використаних джерел. 

Також був представлений інформаційний дайджест  «Наукові періодичні видання з питань спеціальної освіти та корекційної роботи»