Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

  "Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів".  Наказ МОН України від 14.07.2015 № 758 

 

"Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13 

 

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 “Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”) // Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 9–10. – С. 2–10.  

 

Як оформити джерела згідно з вимогами ВАК України за допомогою порталу VAK.in.ua

Нові вимоги до оформлення дисертацій, бібліографічного опису списку використаних джерел в дисертаціях та списку опублікованих робіт в авторефератах дисертацій