Наукові ресурси та пошукові системи

Відкриті наукові ресурси України

 • Наукова періодика України  це загальнодержавна платформа на базі Open Journal Systems (OJS), яка забезпечує для наукових періодичних видань України процеси: редакційного опрацювання, публікації та післяпублікаційної підтримки. Ресурс видавничої служби УРАН.
 • Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України є бібліотекою відкритого доступу і передбачає безкоштовний доступ читачів до наукової інформації в Інтернет з правом читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, проводити пошук, посилатися на повнотекстові статті, індексувати, тобто використовувати її з законною ціллю без фінансових, юридичних і технічних перешкод, що відповідає Будапештській Ініціативі Відкритого Доступу.
 • Open Science in Ukraine  проєкт з комплексної підготовки наукових журналів до індексування у міжнародних наукометричних базах даних.

Світові відкриті наукові ресурси

 • DOAR – Directory of Open Access Repositories – покажчик репозитаріїв (електронних архівів) відкритого доступу університетів та наукових організацій світу.
 • ROAR – Registry of Open Access Repositories – реєстр архівів відкритого доступу університетів та наукових організацій світу. 
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ) – база журналів відкритого доступу, яка налічує понад 10 тис. журналів, що охоплюють всі галузі науки, техніки, медицини, соціальних і гуманітарних наук.
 • ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – міжнародний реєстр унікальних ідентифікаторів учених, створений на некомерційній основі. ORCID підтримує постійний цифровий ідентифікатор автора, який розпізнає його серед інших наукових співробітників та забезпечує перехресні зв’язки між всіма об’єктами його професійної активності.
 •  Як зареєструватись в ORCID (відео)
 • Elsevier – наукові журнали відкритого доступу видавництва.
 • ERIC (Educational Resource Information Center)  електронна онлайн-бібліотека досліджень та інформації в галузі освіти. Надає доступ до повних текстів більш ніж 2200 збірників статей з проблем освіти, а також містить реферати та описи статей із понад 1000 наукових журналів з освітньої тематики. Створена міністерством освіти США та відділом досліджень і розвитку в галузі освіти. 
 • Springer  це глобальна видавнича компанія, що видає книги, електронні книги, і рецензовані журнали на наукову, технологічну і медичну тематику. Springer також розміщає велику кількість наукових баз даних, як-от SpringerLink, Springer Protocols і SpringerImages.
 • Springer & Kluwer Academic Journal Searching  реферативно-бібліографічна база, що містить понад 1200 журналів видавництва Springer та Kluwer (біля 9 млн.документів). Також сюди входить 300 періодичних видань з суспільних наук.

 • ScienceDirect – це величезна колекція публікацій з різних наук: фізичні науки та техніка, науки про життя, науки про здоров'я, суспільні та гуманітарні науки. До бази даних входить 16 млн – публікацій, 39 000 – книг, 2500 – журналів. Цей сервіс знаходиться у постійному доступі, вчений може користуватися ним у будь-який час. Чим ScienceDirect відрізняється від Scopus? До Scopus входить до 5000 видавництв, тоді як ScienceDirect – це повнотекстова база даних видавництва Elsevier. У Scopus текст публікації може бути перекладений однією з 40 мов, у ScienceDirect – лише англійською. Глибина бази даних Scopus не обмежена, ScienceDirect – залежить від умов підписки. 

Вебінари про користування ScienceDirect:

 • ScientificCommons.org – забезпечує вільний доступ до наукових робіт різноманітної тематики, опублікованих та розташованих у відкритих архівах усього світу.

 • E-LIS  найбільший міжнародний відкритий електронний архів з бібліотекознавства та інформаційних наук.
 • Electronic Journals Library – портал доступу до 52340 назв журналів, серед яких 7104 оригінальні (існують лише в електронному вигляді).
 • CogPrints – архів з психології, неврології, біології, лінгвістики, філософії та медицини, антропології та комп’ютерних наук.
 • InTech (Journals)  – 5 300 рецензованих книг з відкритим доступом.
 • Journals4Free – портал журналів з понад 7000 назв академічних журналів.

Пошукові системи наукової інформації

 • Open Ukrainian Citation Index (OUCI) – це пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open CitationsOUCI покликаний спростити пошук наукових публікацій, привернути увагу редакцій до проблеми повноти та якості метаданих українських наукових видань, покращити представлення українських наукових видань у спеціалізованих пошукових системах (наприклад, Dimensions, Lens.org, 1findr, Scilit), що може розширити їхню читацьку аудиторію, дозволить бібліометристам вільно вивчати зв’язки між авторами та документами з різних наукових дисциплін, зокрема, в галузі суспільних та гуманітарних наук.

 • Scirus – універсальна наукова пошукова система, націлена на пошук винятково наукової інформації, здійснює повнотекстовий пошук по статтям журналів більшості великих іноземних видавництв (понад 17 млн. статей), статтям у великих архівах статей і препринтів, науковим ресурсам Internet (більше 250 млн. проіндексованих сторінок).  
 • BASE: Bielefeld Academic Search Engine – одна з найбільших у світі пошукових систем, спеціалізованих на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті. Оператором BASE є бібліотека університету Білефельд (Німеччина).
 • Google Scholar – пошукова система, орієнтована на пошук наукової літератури за різними галузями знань та різними джерелами. Включає статті великих наукових видавництв, архіви препринтів, публікації на сайтах ЗВО, наукових товариств та інших наукових організацій. 
 •  WorldWideScience.org – глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації по національних та міжнародних наукових базах даних та порталах. 
 • Science Research Portal – наукова пошукова система, яка здійснює повнотекстовий пошук у журналах багатьох великих наукових видавництв, таких як Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis та ін. Шукає статті та документи у відкритих наукових базах даних: Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и Scientific News.
 • FindArticles – сервіс пошуку (діє від 1998 р.) у понад 300 світових журналів та видань в галузі управління, економіки, інформатики, техніки, освіти, спорту, мистецтва тощо.