СИСТЕМА КАТАЛОГІВ І КАРТОТЕК

Зорієнтуватися в бібліотечному фонді читачеві допоможе система каталогів і картотек, яка є своєрідним путівником по фондах книгозбірні.

Кожен каталог має своє цільове призначення, що дозволяє проводити пошук необхідної інформації відповідно до запитів читачів. Бібліотечні каталоги і картотеки доповнюють один одного, розкривають склад та зміст бібліотечного фонду в різних аспектах.
Каталоги і картотеки містять каталожні картки на які занесені основні дані про кожний наявний документ в бібліотеці. 

Каталоги і картотеки бібліотеки розрізняються за видами відображених документів, призначенням, охопленням фонду, способом групування та формою представлення інформації.

До складу каталогів бібліотеки входять:

Електронний каталог

          Із серпня 2009 року бібліотека КЗ "ХГПА" придбала автоматизовану інформаційно-бібліотечну систему (АІБС) "УФД/Бібліотека", яка  надає можливість вести розширений пошук за  кількома параметрами одночасно. Нині  БД постійно поповнюється новими ключовими словами, рубриками ББК, персоналіями, що значно полегшує пошук інформації.

         Для здійснення пошуку в АІБС “УФД/Бібліотека” читач може користуватися такими параметрами:

·        прізвище автора;

·        назва документа;

·        вид документа;

·        рік видання документа;

·        індекс ББК;

·        тема;

·        ключові слова.

         Електронний каталог бібліотеки  повністю відтворює всі види наявних видань: книги, періодичні видання, статті, дисертації, автореферати дисертацій, методичні рекомендації,  електронні видання.    Користувачі інформаційних ресурсів можуть здійснювати пошук  в електронному каталозі.

 

З 23 березня 2017 року бібліотека Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради приєдналася до проекту "Зведений електронний каталог бібліотек ЗВО м. Харкова".

Каталоги традиційні

Алфавітні і систематичні карткові каталоги відображають фонд бібліотеки за різними ознаками: структурою, цільовим призначенням, обсягом фонду, видами документів, що в них відображені.

Каталоги, як інформаційно-пошукова система, виконують знаково-комунікативну, інформаційно-пошукову та педагогічну функції.


Каталоги та картотеки знаходяться в читальній залі (I корпус)  бібліотеки.

 

Залежно від способу групування бібліографічних записів каталоги бібліотеки розділяються на два види: алфавітний і систематичний.

В алфавітному каталозі картки розставлені в алфавіті прізвищ авторів, колективних авторів або заголовків книг незалежно від їх змісту. За допомогою алфавітних каталогів можна дізнатися, чи є в бібліотеці певний документ та які твори певного автора є в її фонді. Алфавітні каталоги бувають читацькі та службові.

Систематичний каталог розкриває зміст бібліотечного фонду та інформує про те, які видання з тієї чи іншої галузі знання, с того чи іншого питання є в бібліотеці. 

Перелік основних картотек бібліотеки:

  1. Систематична картотека статей (СКС) з педагогічної періодики;
  2.  Картотека дипломних робіт студентів;
  3. Картотека контрольних талонів (службова).