Пономарьова Галина Федорівна: керівник, науковець, педагог [Електронний ресурс] : бібліографічний покажчик / уклад.:  С. Б. Самойлова, Н. П. Чернишенко, Н. М. Дрьомова ; М-во освіти і науки України, Комун. закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харків. обл. ради. – Харків, 2016. – 93 с.  – Режим доступу :  http://ru.calameo.com/read/003488036599ca353ef52.

Бібліографічний покажчик містить основні наукові публікації Пономарьової Галини Федорівни, ректора Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради, доктора педагогічних наук, професора, академіка Національної академії проблем людини, академіка Міжнародної академії наук педагогічної освіти, заслуженого працівника народної освіти України.

Представлено науковий доробок Г. Ф. Пономарьової за понад 20-ти річну науково-педагогічну діяльність: монографії, підручники, навчальні посібники, статті, матеріали наукових  конференцій, тощо. 

 

Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам, аспірантам, студентам, практикам освітянської галузі та усім тим, хто цікавиться проблемами професійної педагогіки. 

для перегляду натисніть на зображення


Періодичні видання – 2016 [Електронний ресурс] : довідник / уклад.: Н. П. Чернишенко. – Харків, 2016. – 39 с. –Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0B1NwMlTux9VbU1prR0E3V0JXVjA/view?usp=sharing

 

 

У довіднику відображено періодичні видання, які передплачує бібліотека Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради у 2016 році.

 

Видання призначене для широкого кола наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться розвитком науки.