Пономарьова Галина Федорівна: керівник, науковець, педагог : бібліографічний покажчик / уклад.: С. Б. Самойлова, Н. П. Чернишенко ;Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія”Харківської обласної ради. – Харків, 2020. – 120 с.

 Бібліографічний покажчик містить основні наукові публікації

Пономарьової Г. Ф., ректора Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, доктора педагогічних наук,професора, академіка Національної академії проблем людини, академіка Міжнародної академії наук педагогічної освіти, заслуженого працівника народної освіти України. Представлено науковий доробок Г. Ф. Пономарьової за 30-ти річну науково-педагогічну діяльність: монографії, підручники, навчальні посібники, статті, матеріали наукових конференцій, тощо.

Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, педагогам,аспірантам,студентам,практикам освітянської галузі та усім тим, хто цікавиться проблемами професійної педагогіки.

 Для перегляду натисніть на зображення

Дисертації, захищені науковцями Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради (1995-2020 рр.) : наук.-допоміж. анотов. бібліогр. покажчик / уклад. : С. Б. Самойлова, Н. І. Пономаренко, Н. М. Дрьомова ; Комунальний заклад “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, бібліотека. – Харків, 2020. – 101с.

Бібліографічний покажчик містить перелік дисертаційних робіт науковців Харківської гуманітарно-педагогічної академії, захищених у спеціалізованих вчених радах закладів вищої освіти України за період 1995-2020 рр. Бібліографічні описи дисертацій доповнені анотаціями і розміщені в хронологічному порядку, у межах року – за алфавітом. Довідково-бібліографічний апарат містить: іменний покажчик дисертантів, іменний покажчик наукових керівників і наукових консультантів, алфавітний покажчик назв дисертацій.

Покажчик призначений науковцям, викладачам, аспірантам, а також користувачам, які цікавляться науковими дослідженнями у сфері педагогіки, психології, історії, мистецтвознавства.

 

Для перегляду натисніть на зображення


Періодичні видання – 2016 [Електронний ресурс] : довідник / уклад.: Н. П. Чернишенко. – Харків, 2016. – 39 с. 

У довіднику відображено періодичні видання, які передплачує бібліотека Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради у 2016 році.

Видання призначене для широкого кола наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться розвитком науки.